Prijzen woonzorgcentrum – centrum voor kortverblijf

Dagprijzen vanaf 2023

De dagprijs voor kortverblijf  bedraagt €71,90 per dag.

De dagprijs voor woonzorgcentrum bedraagt:

 • voor een eenpersoonskamer €71,90 per dag
 • voor een koppelkamer €111,59 per dag, na  overlijden van één van de partners partner betaal je €83,52 per dag in een koppelkamer.

In geval van afwezigheid van de bewoner wordt een kostenvermindering €7,19 toegekend voor niet gebruikte leveringen en diensten.

NIEUWE DAGPRIJZEN VANAF 01/01/2024

 • voor een eenpersoonskamer €72.16 per dag
 • voor een koppelkamer €111.99 per dag


In de dagprijs is inbegrepen:

 • de woongelegenheid met bijhorende infrastructuur, gebruik van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud en herstel van gebouw en tuin
 • de verpleging en verzorgingen de gewone animatie;
 • Incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal dat in de tegemoetkomingen van het RIZIV inbegrepen is,
 • de voeding, ook de door een arts voorgeschreven dieetvoeding;
 • dagelijks onderhoud, zowel van individuele als collectieve vertrekken, inclusief het reinigen en verversen van het bedlinnen;
 • het energieverbruik, bv. van de koelkast of tv, opslaan en verwijderen van huisvuil;
 • de verzekering tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid;
 • alle administratieve kosten, belastingen en taksen die verband houden met het verblijf.

In het WZC worden extra vergoedingen aangerekend voor :

 • de dranken en voedingsproducten tijdens en buiten de maaltijden
 • kosten verbonden aan het individueel verbruik van telefoon
 • specifieke animatie en recreatieactiviteiten die door de voorziening worden georganiseerd

Bovenop de dagprijs kan het WZC voorschotten ten gunste van derden aanrekenen.

Zulke voorschotten zijn uitgaven die door het woonzorcentrum voor rekening van en op verzoek van de bewoner werden uitgevoerd. In het woonzorgcentrum worden volgende voorschotten voor derden aangerekend:

 • het wassen en herstellen van persoonlijk linnen;
 • de levering van geneesmiddelen en toiletartikelen;
 • verzorgingsmateriaal dat via het zorgforfait niet gedekt is door de RIZIV-financiering;
 • vergoedingen van zorgverstrekkers voor zover deze niet zijn inbegrepen in de door de ziekteverzekering voorziene tegemoetkoming voor de verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven voor bewoners verblijvend in een WZC.
 • honoraria (voor psychologisch consult);
 • kosten voor esthetische lichaamsverzorging, pedicure, manicure, esthetische zorgen, … (voor zover deze niet in de dagprijs zijn inbegrepen)
 • transportkosten van taxibedrijven/ziekenvervoer;

Sociale dienst Ter Burg

Maatschappelijk assistente: Isabelle Maesschalck

Email:

isabelle.maesschalck@terburg.be

Tel: 02 758 04 72

Je kan een afspraak maken tijdens volgende werkuren:

Maandag

8u30 – 17u00

Dinsdag

8u30 – 17u00

Woensdag

8u30 – 13u00

Donderdag

8u30 – 17u00

Vrijdag

8u30 – 17u00