Hoe werken we ?

Ons huis bestaat uit acht leefgroepen verspreid over twee verdiepingen waarvan twee leefgroepen speciaal voor bewoners met specifieke noden.

Omwille van onze situering, vlakbij Brussels National Airport, hebben onze leefgroepen namen van Europese steden: Kopenhagen, Madrid, Rome, Wenen, Londen, Amsterdam, Parijs en Brussel.

Iedere verdieping heeft een eigen zorgteam. Dit team bestaat uit zorgkundigen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, een Referentieverpleegkundige en aan het hoofd een teamcoördinator en een zorgcoach. Iedere leefgroep heeft ook een vaste leefgroepbegeleider die het wonen en leven bevordert en zorgt voor activiteiten op maat van de bewoners in de leefgroep.  

De leefgroepen Brussel – Parijs bieden ouderen een veilige, kleinschalige en beschermde leefomgeving. Met twee referentiepersonen dementie verbonden aan deze leefgroepen zetten we in op geborgenheid, structuur en sociale interactie en hanteren een fixatiearm beleid.  Ook de families of naasten van deze doelgroep worden nauw betrokken bij deze werking.

Onze kinesisten Nele, Elke, Bart en Dogan focussen vooral op wat bewoners nog kunnen en zetten in op de relatie met de bewoner.  Alles gebeurt op het tempo van de bewoner.

Zorgteam 1: Brussel – Parijs & Londen - Amsterdam

Zorgteam 2: Rome - Wenen & Kopenhagen - Madrid

Hoofdverpleegkundige

Zorgcoach/ergotherapeut

Nachtploeg:

hoofdverpleegkundige nacht